fbpx Francis Polansky, MD: "Revolutionär självvård" | Gokhale Method Institute
Anmäl dig till vår Positive Stance ™ Nyhetsbrev

Francis Polansky, MD: "Revolutionär egenvård"

Testimonial: Polansky, Francis

Beskrivning: 

En läkare sökmotor för att begränsa sin egen nacke och skuldra och lösa nerv känsla i händerna förde honom så småningom till en djupare och mer omfattande förståelse av hans kropp genom Gokhale metod. De flerskiktade lektioner gav honom en ny inlärningsprocess som blev "mer och mer undermedvetna", där hans "kropp gör det på egen hand".

up
1355 gillar.